top of page
DEKAP Company Logo

Yapışma ve Dolanmayı Önleme

Farklı ürün yüzeylerinde kullanımda yapışmanın yüksek olduğu durumlarda PVD kaplama yapışma oranını düşürür ve ürünlerin kolay ayrılmasına yardımcı olur. 

Bu kaplamalar, malzemenin yüzey enerjisini düşürerek malzemenin diğer malzemelerle etkileşimini azaltır.

Yapışmayı ve dolanmayı önleyen bazı PVD kaplamalar şunlardır:

  1. Diamond Like Carbon (DLC): DLC kaplamalar, düşük sürtünme katsayısına sahip olup, mükemmel adezyon direnci sunarlar. Bu kaplamalar, otomotiv parçalarından tıbbi aletlere kadar birçok uygulamada kullanılır.

  2. Titanium Nitride (TiN): TiN kaplamalarının düşük sürtünme katsayısına sahip olabileceği bilinmektedir, bu da bazı uygulamalarda yapışmayı önleyebilir.

  3. Graphene Kaplamalar: Son yıllarda, grafinin düşük sürtünme katsayısı ve yapışmayı önleyici özellikleri nedeniyle potansiyel bir PVD kaplama malzemesi olarak değerlendirildiği görülmüştür.

PVD Kaplamanın yapışmayı ve dolanmayı önleyici olarak kullanıldığı bazı alanlar: 

  • Alet ve Takımlar: Kesici takımlar, delici aletler ve diğer metal işleme aletleri için PVD kaplamalar, malzemenin alete yapışmasını engellemek ve aşınma direncini artırmak için kullanılır.

  • Otomotiv Bileşenleri: Motor içi parçalar gibi sürtünmenin ve yapışmanın bir problem olabileceği bileşenler için PVD kaplamalar, performansı artırmak ve aşınmayı azaltmak için kullanılır.

  • Havacılık ve Uzay: Yüksek sıcaklık ve sürtünme koşullarına maruz kalan havacılık parçaları için PVD kaplamalar, adezyonun ve aşınmanın önlenmesine yardımcı olur.

  • Biyomedikal Uygulamalar: Stentler, kateterler ve diğer tıbbi aletler için PVD kaplamalar, vücut sıvılarına ve dokulara yapışmayı engellemek için kullanılır.

  • Elektronik ve Yarı İletkenler: PVD kaplamaları, bazı mikroelektronik bileşenlerde ve yarı iletken üretim ekipmanında istenmeyen malzeme yapışmasını engellemek için kullanılır.

  • Gıda İşleme ve Ambalaj: Gıda işleme ekipmanlarında ve ambalaj makinelerinde PVD kaplamalar, gıda maddelerinin ekipman yüzeylerine yapışmasını önlemek için kullanılır.

Bu kaplamaların hangisinin en uygun olduğunu belirlemek için, uygulamanın spesifik ihtiyaçları, maruz kalınan ortamın koşulları ve diğer faktörlere dikkat edilmelidir. Özellikle sürtünme, aşınma ve yapışma gibi meselelerin önemli olduğu endüstriyel uygulamalarda, doğru kaplamanın seçilmesi kritik öneme sahip olabilir.

bottom of page