top of page
DEKAP Company Logo
 • Yazarın fotoğrafıHasan Kurşun

Vakumlu Isıl İşlemde Vakum Ölçerin Önemi ve SRG Teknolojisinin Vaku Ölçer Olarak Öne Çıkan Noktaları


Isıl İşlem Makinesi

Isıl işlem, metallerin ve diğer malzemelerin mikroyapısını değiştirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç genellikle sıcaklık kontrolü gerektirir ve bazen atmosfer kontrolü altında yapılır. Bu atmosfer kontrolü, genellikle istenmeyen kimyasal tepkimeleri önlemek veya belirli bir yüzey kaplama elde etmek için uygulanır. Vakum, atmosfer kontrolünde sıkça kullanılan bir yöntemdir.

 1. Atmosferin Kontrolü: İstenmeyen gazların veya kirleticilerin metalle tepkimeye girmesini önlemek için vakumun doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak gerekir. Vakum ölçerler, atmosferin uygun olduğundan emin olmak için gereklidir.

 2. Yüksek Kalite: Düşük vakum seviyeleri, malzemenin yüzeyinde istenmeyen oksitlenmeler veya karbürleşmeler gibi istenmeyen reaksiyonlara yol açabilir. Vakum ölçerler, bu tür kusurların önlenmesine yardımcı olabilir.

 3. Verimlilik: Ekipmanın verimli bir şekilde çalışıp çalışmadığını anlamak için vakum seviyesinin bilinmesi gerekir. Eğer vakum düzgün çalışmıyorsa, bu ekipmanın veya sistemin daha fazla enerji tüketmesine neden olabilir.

 4. Ekipmanın Ömrü: Ekipmanın ömrünü uzatmak için vakumun doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak önemlidir. Yanlış vakum seviyeleri, ekipmana zarar verebilir.

 5. Güvenlik: Bazı ısıl işlem proseslerinde, yüksek vakum seviyeleri tehlikeli olabilir. Bu nedenle, vakumun doğru seviyede olduğundan emin olmak güvenlik açısından kritiktir.

Vakum ölçer tipleri arasında pirani vakum ölçerler, iyonlaşma vakum ölçerleri ve diyafram vakum ölçerler gibi çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Ancak yüksek sıcaklık ortamına dayanıklı olarak SRG teknolojisine sahip vakum ölçerler öne çıkarlar.


PH Instruments Vakum Ölçer

Bu ölçüm teknolojisi, dönen bir rotorun sürüklenme hızının ölçülmesiyle çalışır. Rotor, vakumdaki gaz molekülleri tarafından sürüklenir ve bu sürüklenme hızı, gazın yoğunluğuna bağlıdır.

 • Geniş Ölçüm Aralığı: SRG, geniş bir vakum aralığında ölçüm yapabilme yeteneğine sahiptir. Birçok ısıl işlem uygulamasında avantajlıdır çünkü genellikle farklı vakum seviyelerinde çalışma gereksinimleri vardır.

 • Yüksek Hassasiyet: SRG teknolojisi, ultra yüksek vakum bölgelerinde bile yüksek hassasiyetle ölçüm yapabilir. Yüksek vakum bölgeleri ısıl işlem sırasında en iyi sonuçları elde etmek için kritik bir faktördür.

 • Gaz Türüne Duyarsızlık: Diğer birçok vakum ölçer teknolojisinin aksine, SRG'nin ölçüm hassasiyeti gazın türüne bağlı değildir. Bu, farklı gazlarla çalışırken konsistent ölçümler elde edilmesini sağlar.

 • Düşük Bakım Gereksinimi: SRG'ler genellikle dayanıklıdır ve düşük bakım gereksinimleri vardır, uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar.

 • Kirlilikten Etkilenmez: Spinning rotor gauge teknolojisi, kirlilikten veya gaz kalıntılarından kolayca etkilenmez. Isıl işlem sırasında ortaya çıkan yoğun gaz atmosferlerinde bile doğru ölçümler elde edebilme avantajı sunar.

 • Sade ve Doğrudan Ölçüm: SRG teknolojisi, basit fiziksel prensiplere dayanır ve kalibrasyon gereksinimleri diğer teknolojilere göre daha azdır. Kullanıcı için kolaylık ve güvenilirlik anlamına gelir.

Isıl işlem uygulamalarında, malzeme özelliklerini optimize etmek ve ürün kalitesini sağlamak için doğru vakum seviyelerini korumak kritiktir. Bu nedenle, SRG gibi güvenilir ve hassas bir vakum ölçüm teknolojisi kullanmak, süreç kontrolü ve kalite güvencesi için büyük avantajlar sunar. PH Instrument SRG teknolojisine sahip vakum ölçüm sistemleri hakkında bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.