top of page
DEKAP Company Logo

Contribution to the Surface on which PVD Coating is Applied

PVD Coating causes decorative changes on every applied surface. However, apart from this, it provides many benefits related to the tribology of the product surface, that is, friction, wear and lubrication. 

Sürtünme Katsayısının Azalması

Alaşımına göre PVD kaplama yüzey sürtünme katsayısını önemli ölçüde düşürür. Daha düşük sürtünme katsayısı harekete karşı direnci en aza indirir ve mekanik bileşenlerin daha düzgün çalışmasını sağlar, yağlama ihtiyacını ortadan kaldırır. 

Aşınma Direnci Artışı

Sert ve dayanıklı PVD kaplama, temas ve aşınma sırasındaki etkileşimi azaltarak zorlu çalışma koşullarında bile mükemmel bir aşınma direnci sergiler ve bileşenlerin ömrünü uzatır.

Sertlik Artışı

PVD kaplama alt malzemeden daha yüksek sertlik değerlerine ulaşabilir. Aşınmayı da etkileyen artış deformasyona karşı direnç sağlar.

Korozyon Direnci

Birçok PVD Kaplama, TiN ya da CrN gibi, mükemmel korozyon direnci sunar. Bu kaplamalar koruyucu birer bariyer görevi görerek malzemenin korozyona uğramasını engeller.

Yapışma ve Dolanmayı Azaltma

Bu tür PVD kaplama alaşımları düşük yüzey enerjisine sahiptir, Düşük yüzey enerjisi malzemeler arasındaki madde transferini önler, yüzey hasarı riskini azaltır, ve malzemelerin birbirine dolanmadan ve yapışmadan çalışmasını sağlar. 

bottom of page